Čo je 3-o-sukcinát 2-deoxy-5-o-dmt-n2-izobutyrylguanozínu

1860